درباره ما ...

هدف از ایجاد سایت agp-pub.ir، در درجه اول، ایجاد ارتباطی موثر با همکاران، نویسندگان، و علاقمندان به ادبیات و در مجموع پلی ارتباطی با اهل ادب و هنر می‌باشد.
انتشارات آوا گستر پویا با مدیریت سیدپویا رضوی در سال 1401 به ثبت رسیده و از سال 1402 رسما کار خود را آغاز نمود. در این مجموعه سعی شده تا از نظر استادان و اهل ادب و هنر استفاده شده و شعار همیشگی ما حفظ فرهنگ و ادب فارسی بوده و هست.
این انتشارات، جهت نشر کتاب در قالب کتاب چاپی، کتاب الکترونیک و کتاب صوتی و با انگیزه فعالیت هدفمند در جهت حمایت نویسندگان (به ویژه نویسندگان مستعد و جوان) تشکیل گردیده و تمام تمرکز آن در حال حاضر، بر روی ایجاد فضایی برای انتشار آثار جدید از نویسندگان جدید است.
سخن معروفی منصوب به بوذرجومهر آمده که می‌گوید: «همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زائیده نشده است.»
لذا خواهشمندم که با ایده‌ها، پیشنهادها و نقدهای سازنده خود، ما را در این راه، یاری رسانید.
دست حق همراه شما
سیدپویا رضوی
پائیز 1402
بازگشت به صفحه اصلی